Simon Fjord

TRÆFIBERISOLERING

Én af de mest miljøvenlige og effektive isoleringstyper til dato.

 

TræfiberDanmark Træfiberuld er et formstabilt løsulds-produkt som indblæses i etageadskillelser, skrå tagkonstruktioner, build-up tage og lette vægkonstruktio-ner eller udlægges løst på loft ved hjælp af moderne og effektive maskiner.


Metoden giver store logistiske fordele og betyder dels at huset hurtigt kan lukkes så der ikke er vejrafhængighed, dels at der ikke skal slæbes materialer gennem boligen. Der skal blot føres en slange fra den fjernbetjente maskine, som står fast i en lukket trailer, frem til dét sted som skal isoleres. Isolering af loftet i et normalt parcelhus udføres typisk på få timer, og giver et minimum af gener for beboere og andre håndværkere i huset.

Isolering ved indblæsning eller udlægning giver en sammenhængende isolering uden samlinger, revner og sprækker, som effektivt udfylder alle hulrum.
Metoden er yderst velegnet til efterisolering i forbindelse med tidligere udført isolering med måtter.
Meget ofte er den oprindelige isolering præget af at elektrikere, ventilations-teknikere eller ubudne gæster som f.eks. mår har flyttet rundt på måtterne med huller, sprækker og uens isoleringstykkelse til følge.

Ved efterisolering med TræfiberDanmark Træfiberuld lukkes alle huller og sprækker samtidigt med at den samlede isoleringstykkelse øges.

Den oprindelige isolering bliver indkapslet , hulrum fyldt ud og isoleringsevnen dermed genskabt, samtidig med at Træfibrenes enestående evne til at håndtere fugt giver god sikkerhed mod kondensproblemer og lignende.

Hvis det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med eternittag, etableres en indvendig tagfod/vindspærre enkelt ved montering af ”Win Win-plader”, en enkel løsning som hurtigt og sikkert monteres indefra.

Udlagt løst på loft lægges isoleringen i overhøjde som sikrer at det endelige isoleringslag svarer til det aftalte.

Ved indblæsning i lukkede konstruktioner sikrer isolatørernes høje faglige niveau at materialet opnår den foreskrevne densitet så en sætningsfri isolering sikres.

Kvaliteten af det udførte arbejde sikres efterfølgende ved inspektion og efterkalkulation af materialeforbruget.

Vores materialer og arbejdsprocesser er alle standardiserede og typegodkendt af Statens Provningsanstalt, Sverige (Uafhængigt, akkrediteret analyseinstitut) som også fører tilsyn med uddannelsen af vore isolatører. Vores leverandør, THERMOCELL, kan derfor give juridisk bindende RESULTAT-GARANTI på udførte loftsisoleringer.

 

 

 

TræfiberDanmark Træfiberuld er et moderne isoleringsmateriale med rødder i byggetraditionen i Sverige, Finland, USA og Australien, hvor cellulosefibre i generationer har været anvendt til bygningsisolering.

Egenskaber

TræfiberDanmark Træfiberuld er et hygroskopisk materiale med enestående fugthåndteringsevner, som aktivt modvirker den fugtophobning som ellers er svær at undgå ved nutidens store isoleringstykkelser. Derved sikres en tør og sund konstruktion som tilmed ikke er afhængig af damptætte membraner.
 

TræfiberDanmark Træfiberuld er et langfibret og formstabilt materiale som fremstilles af rent, svensk nåletræ, som er ”defibreret” og derefter brandhæmmet ved at en mindre mængde miljøvenlig brandhæmmer sprayes ind i, og dermed bindes i materialets fibre.

TræfiberDanmark Træfiberuld er et meget behageligt materiale, som ikke støver meget, og som normalt overhovedet ikke giver hudirritation.

TræfiberDanmark Træfiberuld isolerer mindst lige så godt som andre moderne isoleringsmaterialer. Undersøgelser fra Sverige og USA indikerer endda at isoleringsevnen i praksis er 20-35 % bedre end mineraluld. Træfibre er ikke varmeledende, og da materialet tillige er meget vindtæt forekommer såkaldt ”intern konvektion”, - luftbevægelser inde i isoleringsmaterialet som forårsager varmetab, kun i meget begrænset omfang.


TræfiberDanmark Træfiberuld har alle træets oprindelige bestanddele intakte, og har dermed samme resistens mod nedbrydning som almindeligt konstruktionstræ.

TræfiberDanmark Træfiberuld har et særdeles fordelagtigt CO2-aftryk da træ akkumulerer store mængder CO2 under væksten og da fremstilling af isoleringsmaterialet ikke er særligt energikrævende.

Anvendelse

TræfiberDanmark Træfiberuld er et gennemprøvet, veldokumenteret og miljøvenligt naturprodukt til isolering og efterisolering af lofter, etage-adskillelser og lette væg- og gulvkonstruktioner. Materialet kan med fordel anvendes ovenpå tidligere udført mineralulds-isolering

TræfiberDanmark Træfiberuld er en løsuld som udlægges eller indblæses af veluddannede og bygningskyndige isolatører i en enkel og tidsbesparende proces som giver et absolut minimum af gener.

 

Godkendt til isolering af Kongeslottet i Stockholm


I USA og i det meget restriktive Sverige har træfiberisolering været anvendt i mange år på grund af sine gode kvaliteter.
Den ultimative blåstempling må være godkendelsen til brug ved efterisolering af det svenske kongeslot i Stockholm. Et nationalt klenodie, hvor myndighederne absolut ikke har taget nogle chancer.

Undersøgelser og forsøg af danske myndigheder har vist samme fordelagtige kvaliteter, og vi anbefaler gerne træfiberisolering til danske institutioner samt villaer og rækkehuse.

 

 

 

 

 

 

 

Tømrermester Simon Fjord A/S | Østergade 3, Høm | 4100 Ringsted | Telefon 72 17 00 41  l  Certificeret